Hvem kan deltage?

Organisationer fra EU-landene, EØS-landene (kun Island og Norge), de europæiske nabolande og de vestlige Balkanlande er alle berettiget til at deltage i sundhedsprogrammet, i overensstemmelse med deres særlige aftaler med EU.

Selv organisationer fra lande, der ikke deltager i programmet, opfordres til at være med, hvis det kan hjælpe til at opfylde programmets målsætninger. Sådanne organisationer kan blive inviteret af partnere fra deltagende lande, hvis deres bidrag menes at kunne være til gavn. De kan dog hverken bidrage økonomisk eller modtage nogen form for finansiering via programmet.

Deltagelse er åben for en lang række organisationer, herunder:

  • Forskningsinstitutter og universiteter
  • Offentlige myndigheder
  • Ngo'er
  • Virksomheder.

Der gælder forskellige regler for deltagelse, afhængigt af hvordan initiativet finansieres. Der findes detaljerede oplysninger i den årlige arbejdsplan og den indkaldelse af forslag, der offentliggøres hvert år.