Kdo se může zúčastnit?

Programu EU pro oblast zdraví se mohou zúčastnit organizace ze zemí EU, EHP (pouze Island a Norsko), země tzv. evropského sousedství a země západního Balkánu, a to v souladu s jejich konkrétními dohodami s EU.

Tam, kde to může napomoci dosažení cílů programu, se případně mohou zapojit i země, které se programu jinak neúčastní. Tyto organizace mohou pozvat partneři ze zúčastněných zemí, bude-li jejich účast užitečná. Nemohou však přispívat finančními částkami ani financování z tohoto programu získat.

Účastnit se může široká škála organizací, včetně:

  • výzkumných ústavů a vysokých škol
  • veřejných orgánů
  • nevládních organizací
  • obchodní firem

Pro účast přitom platí různá pravidla v závislosti na tom, jak je iniciativa financována. Podrobnosti jsou uvedeny v každoročně zveřejňovaném ročním pracovním plánu a výzvě k předkládání návrhů.