Кой може да участва?

Всички държави от ЕС, Исландия, Норвегия и Сърбия участват в здравната програма, което означава, че регистрираните в тези държави организации имат право да участват в поканите за представяне на предложения.

Редица държави са започнали процедура за подписване или са на път да подпишат двустранно споразумение с Европейския съюз в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 282/2014 за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.). Те ще бъдат обявени след приключването на процедурата и подписването на споразуменията.

Насърчава се и участието на организации от страни, които не са част от програмата, когато това може да помогне за постигане на целите. Подобни организации могат да бъдат поканени от партньори от страни, включени в програмата, ако се сметне, че техният принос ще бъде от полза. Въпреки това те не могат да имат финансово участие, нито да получават средства по програмата.

Могат да участват широк кръг организации, включително:

  • научно-изследователски институти и университети,
  • публични органи,
  • НПО,
  • предприятия.

В зависимост от начина на финансиране на инициативата се прилагат различни правила за участие. Подробностите са изложени в годишния работен план и в публикуваната всяка година покана за представяне на предложения и покана за участие в търг.