Кой може да участва?

Всички организации от страни от ЕС, от ЕИП (само Исландия и Норвегия), от съседни на ЕС държави и от държави от Западните Балкани имат право да участват в здравната програма, съгласно специфичните споразумения на тези страни със Съюза.

Насърчава се и участието на организации от страни, които не са част от програмата, когато това може да помогне за постигане на целите. Подобни организации могат да бъдат поканени от партньори от страни, включени в програмата, ако се сметне, че техният принос ще бъде от полза. Въпреки това те не могат да имат финансово участие, нито да получават средства по програмата.

Могат да участват широк кръг организации, включително:

  • научно-изследователски институти и университети,
  • публични органи,
  • НПО,
  • предприятия.

В зависимост от начина на финансиране на инициативата се прилагат различни правила за участие. Подробностите са изложени в годишния работен план и в публикуваната всяка година покана за представяне на предложения.