Gezondheidsprogramma

Beleid

Volgens het oprichtingsverdrag moet de EU bij al haar beleid de gezondheid beschermen en met de EU-landen samenwerken om de volksgezondheid te verbeteren, ziekten te voorkomen en bedreigingen voor de lichamelijke en de geestelijke gezondheid tegen te gaan.

De EU-gezondheidsstrategie "Samen werken aan gezondheid" speelt een ondersteunende rol in de algemene strategie Europa 2020. Europa 2020 moet de economie van de EU slim, duurzaam en inclusief maken. Dat kan alleen als de bevolking in goede gezondheid verkeert.

Derde gezondheidsprogramma (2014-2020)

Het programma heeft vier hoofddoelstellingen, namelijk:

  1. een goede gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen en een gezonde levensstijl stimuleren door gezondheid in alle beleidsterreinen te integreren
  2. de EU-burgers beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
  3. bijdragen aan innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels
  4. de EU-burgers toegang geven tot een betere en veiliger gezondheidszorg

Het derde EU-gezondheidsprogramma is het belangrijkste instrument van de Europese Commissie voor de uitvoering van de gezondheidsstrategie van de EU. Het programma wordt uitgevoerd met behulp van een jaarlijks werkprogramma met prioriteiten en criteria voor de financiering van acties. De totale begroting van het programma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Het gezondheidsprogramma wordt beheerd door de Commissie in samenwerking met het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (CHAFEA).

Evaluaties

Openbare raadpleging over de tussentijdse evaluatie van het derde gezondheidsprogramma 2014-2020

EU-gezondheidsprogramma (2008-2013)

Het vorige EU-gezondheidsprogramma bestreek de periode 2008 tot 2013. De jaarlijkse doelstellingen kwamen overeen met die van de strategie Europa 2020: prioritair waren investeringen in de gezondheidszorg en het probleem van de vergrijzing.

Ieder jaar werden in een werkplan de subsidiecriteria bepaald, waarna belangstellenden werd gevraagd om voorstellen in te dienen voor projecten, exploitatiesubsidies, conferenties en gezamenlijke acties.

Belangstellenden konden een aanvraag indienen. De Commissie onderzocht de aanvragen en maakte op haar website bekend welke projecten een subsidie hadden ontvangen.

Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (CHAFEA) hielp de Commissie bij de uitvoering van het programma.