Egészségügyi program

Endocrine disruptors

Biocides

Szakpolitika

Az uniós alapító szerződés előírja, hogy az EU valamennyi szakpolitikai tevékenysége során biztosítsa az emberek egészségének védelmét, és hogy az uniós országokkal együttműködve javítsa a közegészségügy helyzetét, csökkentse a megbetegedések számát, valamint szüntesse meg a testi és szellemi egészséget fenyegető veszélyforrásokat.

Az EU egészségügyi stratégiája („Együtt az egészségért”) az Európa 2020 stratégia egészének hatékony végrehajtásához is hozzájárul. Az Európa 2020 stratégia azt hivatott elérni, hogy az EU olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá váljon, amely biztosítja, hogy mindenkinek előnye származzon a gazdasági növekedésből – és ennek egyik előfeltétele a lakosság jó egészségi állapota.

A harmadik egészségügyi program (2014–2020)

A program 4 átfogó célt szolgál. Ezek a következők:

  1. egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, valamint az egészséges életmódnak kedvező környezet előmozdítása azt az elvet alapul véve, hogy az egészségügyi szempontokat valamennyi szakpolitikában érvényesíteni kell;
  2. az uniós polgárok védelme a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben;
  3. innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerek kiépítésének elősegítése;
  4. gondoskodás arról, hogy az uniós polgárok minél könnyebben jussanak egészségügyi ellátáshoz, és ez az ellátás minél jobb és megbízhatóbb legyen.

A harmadik uniós egészségügyi program az Európai Bizottság fő eszköze az uniós egészségügyi stratégia  végrehajtására. A program éves munkatervek révén valósul meg, amelyek meghatározzák a prioritást jelentő területeket és a program keretében nyújtott finanszírozás kritériumait. A program teljes költségvetése 449,4 millió euró.

Az egészségügyi programot a Bizottság irányítja a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) segítségével.

Az uniós egészségügyi program (2008–2013)

A korábbi uniós egészségügyi program  2008 és 2013 között nyújtott finanszírozást különféle projektekhez és tevékenységekhez. A program éves célkitűzései megegyeztek az Európa 2020 stratégia  célkitűzéseivel: befektetni az egészségügybe és kezelni az idősödő társadalommal  kapcsolatos problémákat.

Az EU minden évben munkatervben rögzítette a finanszírozási feltételeket, majd pályázati felhívásokat tett közzé projektek, konferenciák és együttes fellépések finanszírozása, valamint működési támogatások odaítélése céljából.

Az érdekelt felek a felhívásokra pályázatot nyújthattak be. A beérkezett pályázatok alapos vizsgálata után a Bizottság kiválasztotta a támogatandó projekteket. Ezt követően a Bizottság közzétette a honlapján a támogatásról szóló határozatokat.

A program végrehajtásában a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) segítette a Bizottságot.