Policy

Enligt grundfördraget ska EU i all sin verksamhet se till att människors hälsa skyddas. EU ska också samarbeta med medlemsländerna för att förbättra folkhälsan och förebygga ohälsa och sjukdomar, även psykiska sjukdomar.

EU:s folkhälsostrategi ”Tillsammans för hälsa” bidrar till målen i den övergripande Europa 2020-strategin.  Europa 2020 är EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla – en förutsättning är friska invånare.

Tredje folkhälsoprogrammet 2014–2020

Programmet har fyra övergripande mål:

  1. Främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som underlättar en hälsosam livsstil enligt principen att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden.
  2. Skydda EU-invånarna mot allvarliga internationella hot mot hälsan.
  3. Bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem.
  4. Förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.

Det tredje folkhälsoprogrammet är kommissionens viktigaste verktyg för att genomföra EU:s hälsostrategi Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) . Programmet genomförs utifrån årliga arbetsplaner där man fastställer prioriterade områden och kriterierna för att finansiera insatser. Programmets totala budget är 449,4 miljoner euro.

Folkhälsoprogrammet sköts av kommissionen med hjälp av genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor.

Folkhälsoprogrammet 2008–2013

EU:s folkhälsoprogram 2008–2013 Visa översättning av föregående länk English (en)  finansierade projekt och åtgärder under 2008–2013. De årliga målen var desamma som för Europa 2020-strategin Visa översättning av föregående länk English (en) : investeringar i hälsa och den åldrande befolkningen Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) var prioriterade områden.

Hur går det till?

Kriterierna för finansiering anges varje år i en arbetsplan. Sedan utlyses ansökningsomgångar för projekt, verksamhetsbidrag, konferenser och gemensamma åtgärder. Intresserade kan lämna in en ansökan.

Efter en noggrann genomgång av ansökningarna meddelar kommissionen på sin webbplats vilka projekt som får bidrag.

Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor hjälper kommissionen att genomföra programmet.