Politika

V skladu z ustanovno pogodbo mora EU s svojimi politikami varovati zdravje ljudi ter si skupaj z državami članicami prizadevati za izboljšanje javnega zdravja, preprečevanje bolezni ter odpravljanje nevarnosti za telesno in duševno zdravje.

Zdravstvena strategija EU „Skupaj za zdravje“ dopolnjuje splošno strategijo Evropa 2020.  S strategijo Evropa 2020 naj bi se EU razvila v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki bi napredek omogočalo vsem. Nujen predpogoj za to pa je zdravo prebivalstvo.

Tretji zdravstveni program (2014–2020)

Program ima štiri glavne cilje, in sicer:

  1. promocija zdravja, preprečevanje bolezni in ustvarjanje spodbudnega okolja za zdrav način življenja ob upoštevanju načela „zdravje v vseh politikah“;
  2. zaščita državljanov Unije pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje;
  3. spodbujanje inovativnih, učinkovitih in vzdržnih zdravstvenih sistemov;
  4. lažji dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane Unije.

Tretji zdravstveni program EU je glavni instrument Evropske komisije za uresničevanje zdravstvene strategije EU Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) . Program se izvaja na podlagi letnih delovnih načrtov, v katerih so določena prednostna področja in merila za financiranje ukrepov v okviru programa. Celotni proračun programa znaša 449,4 milijona evrov.

Zdravstveni program upravlja Komisija s pomočjo Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje in hrano.

Zdravstveni program EU (2008–2013)

Zdravstveni program EU (2008–2013) Seznam prevodov predhodne povezave English (en) je financiral projekte in ukrepe v obdobju 2008–2013. Letni cilji programa so bili usklajeni s strategijo Evropa 2020 Seznam prevodov predhodne povezave English (en) : prednostni nalogi sta bili naložbe v zdravje in vprašanje staranja prebivalstva Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Merila za financiranje v okviru programa se določijo vsako leto z delovnim načrtom. Nato se objavijo razpisi za prijavo predlogov projektov, nepovratnih sredstev za poslovanje, konferenc in skupnih ukrepov. Na razpise se lahko prijavijo vse zainteresirane skupine.

Komisija temeljito pregleda vse prijave in izbere projekte, ki prejmejo finančna sredstva. Sklepi o dodelitvi sredstev se objavijo na spletišču Komisije.

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (CHAFEA) pomaga Komisiji pri izvajanju programa.