Beleid

Volgens haar oprichtingsverdrag moet de EU bij haar beleid altijd rekening houden met de volksgezondheid. Zij moet samenwerken met de EU-landen om de volksgezondheid te verbeteren, ziekten te voorkomen en bedreigingen voor de lichamelijke en de geestelijke gezondheid tegen te gaan.

De EU-gezondheidsstrategie "Samen werken aan gezondheid" speelt een ondersteunende rol in de algemene strategie Europa 2020.  Europa 2020 moet de economie van de EU slim, duurzaam en inclusief maken. Dat kan alleen als de bevolking in goede gezondheid verkeert.

Derde gezondheidsprogramma (2014-2020)

Het programma heeft vier hoofddoelstellingen, namelijk:

  1. een goede gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen en een gezonde levensstijl stimuleren door gezondheid in alle beleidsterreinen te integreren
  2. de EU-burgers beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
  3. bijdragen aan innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels
  4. de EU-burgers toegang geven tot een betere en veiliger gezondheidszorg

Het derde EU-gezondheidsprogramma is het belangrijkste instrument van de Europese Commissie voor de uitvoering van de gezondheidsstrategie van de EU Bekijk deze link in een andere taal български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Het programma wordt uitgevoerd met behulp van een jaarlijks werkprogramma, met prioriteiten en criteria voor de financiering van acties. De totale begroting van het programma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Het gezondheidsprogramma wordt beheerd door de Commissie in samenwerking met het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (CHAFEA).

EU-gezondheidsprogramma (2008-2013)

Het vorige EU-gezondheidsprogramma Bekijk deze link in een andere taal English (en) van de EU bestreek de periode 2008 tot 2013. De jaarlijkse doelstellngen kwamen overeen met die van de strategie Europa 2020 Bekijk deze link in een andere taal English (en) : investeren in gezondheid en de vergrijzing  Bekijk deze link in een andere taal български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) aanpakken.

Ieder jaar worden in een werkplan de subsidiecriteria bepaald, waarna belangstellenden wordt gevraagd om voorstellen in te dienen voor projecten, exploitatiesubsidies, conferenties en gezamenlijke acties. Belangstellenden kunnen een aanvraag indienen.

De Commissie onderzoekt de aanvragen en maakt op haar website bekend welke projecten een subsidie ontvangen.

Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (CHAFEA) helpt de Commissie bij de uitvoering van het programma.