Politika

Saskaņā ar tās dibināšanas līgumu Eiropas Savienībai veselības aizsardzība jāiekļauj visās politikas jomās, kuras ir tās piekritībā, un jāsadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai uzlabotu sabiedrības veselību, novērstu cilvēku saslimšanu un likvidētu fiziskās un psihiskās veselības apdraudējuma avotus.

ES stratēģiju Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kuras mērķis ir aizsargāt un uzlabot cilvēku veselību, īsteno galvenokārt ar veselības aizsardzības programmu. Tā ir viena no vairākām programmām Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , kuras izveidotas, lai ES līmenī īstenotu veselības aizsardzības politiku.

Jaunas programmas projekts “Veselība izaugsmei” (2014-2020)

  • Pašreizējā situācija  (jaunākās izmaiņas: 021/03/2014.)

2011. gada 9. novembrī Komisija pieņēma likumdošanas priekšlikumu trešajai daudzgadu programmai “Veselība izaugsmei” (2014-2020)pdf(256 KB) Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Šī jaunā programma palīdzēs ES valstīm efektīvi risināt ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas, ar kurām saskaras to veselības aizsardzības sistēmas, un ļaus šo valstu iedzīvotājiem ilgāk saglabāt labu veselību.

ES veselības aizsardzības programma (2008-2013)

No pašreizējās ES veselības aizsardzības programmas Izvēlieties saites tulkojumu English (en)  tiek finansēti projekti un pasākumi laikā no 2008. līdz 2013. gadam. Gada mērķi ir tie paši, kuri izvirzīti stratēģijā “Eiropa 2020” Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , — prioritātes ir ieguldījumi veselībā un sabiedrības novecošanas Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) jautājuma risināšana. Saskaņā ar šo programmu īstenoto pasākumu finansējuma piešķiršanas kritērijus katru gadu nosaka darba plānā, kuram seko uzaicinājums iesniegt projektu, darbības dotāciju, konferenču un kopīgas rīcības priekšlikumus. Ieinteresētās personas var iesniegt pieteikumus.

Komisija, rūpīgi izskatījusi pieteikumus, atlasa projektus, kuriem piešķirams finansējums. Lēmumus par finansējuma piešķiršanu publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

Programmas īstenošanā Komisijai palīdz Veselības un patērētāju izpildaģentūra.