Politika

Saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumu veselības aizsardzība jāiekļauj visās ES politikas jomās, kuras ir ES piekritībā. ES jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai uzlabotu sabiedrības veselību, novērstu cilvēku saslimšanu un likvidētu fiziskās un psihiskās veselības apdraudējuma avotus.

ES veselības aizsardzības stratēģija “Kopā par veselību” atbalsta vispārējo stratēģiju “Eiropa 2020”,  kuras mērķis ir radīt Eiropas Savienībā gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas veicina vispārēju izaugsmi. Viens no priekšnoteikumiem ir iedzīvotāji ar labu veselību.

Trešā veselības programma (2014.–2020. gads)

Šai programmai ir 4 plaši mērķi.

  1. Veicināt veselību, novērst saslimšanu un veicināt veselīgam dzīvesveidam labvēlīgu vidi atbilstoši principam, ka veselība jāņem vērā visās politikas jomās”.
  2. Pasargāt Savienības pilsoņus no nopietniem starptautiskiem veselības apdraudējumiem.
  3. Atbalstīt novatoriskas, efektīvas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas.
  4. Palīdzēt Savienības iedzīvotājiem iegūt labāku un drošāku veselības aprūpi.

Trešā ES veselības programma ir galvenais instruments, ar ko Eiropas Komisija īsteno ES veselības stratēģiju Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . To īsteno atbilstoši gada darba plāniem, kuros izvirza prioritāras jomas un programmas darbību finansēšanas kritērijus. Programmas kopējais budžets ir 449,4 miljoni eiro.

Veselības programmu vada Komisija, kurai palīdz Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra.

ES veselības programma (2008.–2013. gads)

No ES veselības programmas 2008.–2013. gadam Izvēlieties saites tulkojumu English (en)  finansēja projektus un pasākumus no 2008. līdz 2013. gadam. Ikgadējie mērķi bija tādi paši kā stratēģijai “Eiropa 2020” Izvēlieties saites tulkojumu English (en) : prioritātes bija ieguldījumi veselībā un sabiedrības novecošanas Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) problēmas risināšana.

Saskaņā ar šo programmu īstenoto pasākumu finansējuma piešķiršanas kritērijus katru gadu nosaka darba plānā, kuram seko uzaicinājums iesniegt projektu, darbības dotāciju, konferenču un kopīgas rīcības priekšlikumus. Ieinteresētās personas var iesniegt pieteikumus.

Rūpīgi izskatījusi pieteikumus, Komisija izvēlas finansējamos projektus. Lēmumus par finansējuma piešķiršanu pēc tam publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

Programmas īstenošanā Komisijai palīdz Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra.