Politika

Pagal Steigimo sutartį ES privalo užtikrinti, kad į visas politikos sritis būtų įtrauktas žmogaus sveikatos apsaugos aspektas, ir bendradarbiauti su ES šalimis, kad būtų gerinama visuomenės sveikata, užkirstas kelias ligoms ir pašalintas pavojus fizinei ir psichikos sveikatai.

Vykdant ES sveikatos strategiją „Kartu sveikatos labui“ padedama įgyvendinti bendrą strategiją „Europa 2020“.  Strategija „Europa 2020“ siekiama, kad ES ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas visų labui. Viena iš būtinų sąlygų tai pasiekti – gera gyventojų sveikata.

Trečioji sveikatos programa (2014–2020 m.)

Ši programa turi 4 bendrus tikslus. Ja siekiama:

  1. skatinti sveikatingumą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveiką gyvenseną skatinančią aplinką, atsižvelgiant į sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principą;
  2. apsaugoti Europos Sąjungos piliečius nuo rimtų tarpvalstybinių grėsmių sveikatai;
  3. prisidėti prie novatoriškų, veiksmingų ir tvarių sveikatos priežiūros sistemų kūrimo;
  4. sudaryti palankesnes sąlygas Europos Sąjungos piliečiams naudotis geresne ir saugesne sveikatos priežiūra.

Trečioji ES sveikatos programa yra pagrindinė Europos Komisijos priemonė ES sveikatos strategijai Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) įgyvendinti. Programa įgyvendinama vykdant metinius darbo planus, kuriuose nustatomos prioritetinės veiksmų sritys ir finansavimo pagal programą kriterijai. Visas programos biudžetas yra 449,4 mln. eurų.

Sveikatos programą administruoja Europos Komisija padedant Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomajai įstaigai (CHAFEA).

ES sveikatos programa (2008–2013 m.)

Pagal 2008–2013 m. ES sveikatos programą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) buvo finansuojami 2008–2013 m. projektai ir veiksmai. Metiniai tikslai buvo panašūs į strategijos „Europa 2020“ tikslus Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) : prioritetai buvo investicijos į sveikatą ir visuomenės senėjimo Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) problemos sprendimas.

Veiksmų finansavimo pagal programą kriterijai kasmet nustatomi darbo plane, o paskui skelbiami projektų, dotacijų veiklai, konferencijų ir bendrų veiksmų konkursai. Suinteresuotosios šalys gali teikti paraiškas.

Kruopščiai jas išnagrinėjusi, Komisija atrenka projektus, kuriems bus skirtas finansavimas. Sprendimai dėl dotacijų skyrimo paskelbiami Komisijos interneto svetainėje.

Komisijai įgyvendinti programą padeda Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA).