EU:n toimet

Perustamissopimuksensa nojalla EU:lla on velvollisuus ottaa ihmisten terveyden suojelu huomioon kaikilla politiikan aloilla sekä – yhteistyössä EU-maiden kanssa – parantaa kansanterveyttä, ehkäistä sairauksia sekä poistaa fyysisen ja psyykkisen terveyden riskitekijöitä.

EU:n terveysstrategia "Yhdessä terveyden hyväksi" tukee Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitetta tehdä EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa kasvu hyödyttää kaikkia. Tämän kehityksen keskeisiä edellytyksiä on väestön hyvä terveystaso.

EU:n terveysalan toimintaohjelma (2014–2020)

EU:n kolmannen terveysalan ohjelman päätavoitteina on

  1. edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja tukea terveille elintavoille myönteistä ympäristöä "terveys kaikissa politiikoissa" -periaatetta noudattaen
  2. suojella EU:n kansalaisia vakavilta terveysuhkilta, jotka eivät rajoitu yhteen maahan
  3. edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  4. parantaa paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa.

EU:n kolmas terveysalan toimintaohjelma on tärkein väline, jonka avulla Euroopan komissio toteuttaa EU:n terveysstrategiaa Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) . Ohjelman täytäntöönpanoa varten laaditaan vuosittain työsuunnitelma, jossa määritetään toiminnan painopistealueet ja toimien rahoituskriteerit. Ohjelman kokonaisbudjetti on 449,4 miljoonaa euroa.

Terveysalan toimintaohjelmaa hallinnoi komissio, jota avustaa tässä tehtävässä kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA).

EU:n terveysalan toimintaohjelma 2008–2013

EU:n toisesta terveysalan toimintaohjelmasta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) rahoitettiin hankkeita ja toimia vuosina 2008–2013. Sen vuosittaiset tavoitteet vastasivat Eurooppa 2020 -strategian Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) tavoitteita: etusijalla olivat terveyteen investoiminen ja väestön ikääntymisen Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) huomioiminen.

Toimille myönnettävän rahoituksen ehdot määritettiin vuosittain työsuunnitelmassa, minkä jälkeen käynnistettiin hanke-, toiminta- ja kokousavustusten sekä yhteistoimien rahoituksen hakumenettelyt.

Komissio valitsi rahoitettavat hankkeet hakemusten perusteella. Tukipäätöksistä ilmoitettiin komission sivustolla.

Komissiota avusti ohjelman täytäntöönpanossa kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA).