Poliitika

EL peab asutamislepingu järgi tagama, et inimeste tervist kaitstakse selle kõigi poliitikavaldkondade raames, tegema koostööd ELi liikmesriikidega rahvatervise parandamiseks, haiguste ennetamiseks ning kõrvaldama füüsilist ja vaimset tervist ohustavad allikad.

ELi tervisestrateegia „Üheskoos tervise nimel” toetab üldist strateegiat „Euroopa 2020”.  Strateegia „Euroopa 2020” eesmärk on muuta EL aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandusega liiduks, kus edendatakse majanduskasvu kõigi jaoks – selle saavutamise üheks eelduseks on, et elanikkond oleks hea tervise juures.

Kolmas terviseprogramm (2014−2020)

Programmil on 4 üldeesmärki. Need on järgmised:

  1. tervise edendamine, haiguste ennetamine ja tervislikke eluviise soosiva keskkonna loomine, pidades silmas põhimõtet, mille kohaselt tuleb tervist arvesse võtta kõikides poliitikavaldkondades;
  2. liidu kodanike kaitsmine piiriüleste terviseohtude eest;
  3. innovaatilistesse, tõhusatesse ja jätkusuutlikesse tervisesüsteemidesse panustamine;
  4. liidu kodanike juurdepääsu hõlbustamine parematele ja ohutumatele tervishoiuteenustele.

Kolmas ELi terviseprogramm on Euroopa Komisjoni peamine vahend ELi tervisestrateegia Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) rakendamiseks. Programmi rakendatakse iga-aastaste töökavade abil, milles määratakse kindlaks prioriteetsed valdkonnad ning meetmete rahastamise kriteeriumid. Programmi kogueelarve on 449,4 miljonit eurot.

Terviseprogrammi haldab komisjon koostöös Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusametiga (CHAFEA).

ELi terviseprogramm (2008−2013)

ELi terviseprogrammi (2008−2013) Valige lingiga seotud tõlked English (en) raames rahastatakse projekte ja meetmeid ajavahemikus 2008−2013. Iga-aastaseid eesmärgid on samad, mis strateegia „Euroopa 2020” Valige lingiga seotud tõlked English (en) puhul: prioriteedid on tervishoidu investeerimine ja vananeva ühiskonna Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) probleemi lahendamine.

Programmi meetmete rahastamise kriteeriumid määratakse igal aastal kindlaks töökavas, millele järgnevad projektikonkursid, tegevustoetused, konverentsid ja ühismeetmed. Huvitatud osapooled saavad esitada taotluse.

Pärast taotluste põhjalikku läbivaatamist valib komisjon välja rahastamisele kuuluvad projektid. Asjaomased otsused avaldatakse seejärel komisjoni veebisaidil.

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA) abistab komisjoni programmi rakendamisel.