Politik

I henhold til den oprindelige traktat skal EU sikre, at beskyttelse af menneskers sundhed indgår i alle EU-politikker, og samarbejde med EU-landene om at forbedre folkesundheden, forebygge sygdomme hos mennesker og afhjælpe forhold, der kan indebære en risiko for vores fysiske og mentale sundhed.

EU's sundhedsstrategi "Sammen om sundhed" ligger i forlængelse af den generelle Europa 2020-strategi.  Europa 2020 vil gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi og fremme vækst for alle – og det kræver bl.a. en sund befolkning.

Tredje sundhedsprogram (2014-2020):

Programmet har 4 overordnede målsætninger. Det har til formål at:

  1. Fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gunstige miljøer for en sund livsstil ud fra princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker.
  2. Beskytte EU-borgerne mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.
  3. Bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer.
  4. Give EU-borgerne adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser.

Det tredje sundhedsprogram er Kommissionens vigtigste redskab til at gennemføre EU's sundhedsstrategi Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Programmet gennemføres ved hjælp af årlige arbejdsplaner, der beskriver prioriterede områder og kriterierne for at støtte initiativer som led i programmet. Programmets samlede budget er på 449,4 mio. euro.

Sundhedsprogrammet forvaltes af Kommissionen sammen med Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (Chafea).

EU's sundhedsprogram (2008-2013)

EU's sundhedsprogram 2008-2013 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) finansierede projekter og initiativer fra 2008 til 2013. De årlige målsætninger var de samme som i Europa 2020-strategien Vælg oversættelse af det forrige link English (en) : investering i sundhed og tackling af spørgsmålet om den aldrende befolkning Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) var prioriteter.

Kriterierne for finansiering af tiltag under programmet defineres hvert år i en handlingsplan, der efterfølges af indkaldelser af forslag til projekter, driftstilskud, konferencer og fælles initiativer. Interesserede kan indsende en ansøgning.

Efter en grundig gennemgang af ansøgningerne udvælger Kommissionen projekter, der vil blive finansieret. Afgørelserne om udvælgelsen offentliggør den på sit websted.

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (Chafea) hjælper Kommissionen med at gennemføre programmet.