Politická opatření

Evropské unie má podle své zakládající smlouvy povinnost zajišťovat v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spolupracovat se zeměmi EU na zlepšování veřejného zdraví, prevenci nemocí a odstraňování rizik pro tělesné a duševní zdraví.

Strategie EU „Společně pro zdraví“ je v souladu s cíli komplexní strategie Evropa 2020,  která má z Unie učinit inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění všech vrstev obyvatelstva, jež přinese všeobecný hospodářský růst. Předpokladem splnění tohoto úkolu je uspokojivý zdravotní stav jejího obyvatelstva.

Třetí program pro oblast zdraví (2014–2020)

Program má 4 globální cíle. Jeho účelem je:

  1. podporovat dobré zdraví obyvatelstva, předcházet nemocem, vytvářet prostředí umožňující zdravý životní styl a dodržovat zásadu, že otázky zdraví musí být zohledněny ve všech oblastech politiky EU
  2. chránit občany Unie před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami
  3. přispívat k budování inovativních, efektivních a udržitelných zdravotních systémů
  4. zvyšovat dostupnost lepší a bezpečnější zdravotní péče pro občany Unie.

Třetí program pro oblast zdraví je hlavním nástrojem Evropské komise k implementaci evropské strategie v této oblasti Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Program se provádí prostřednictvím ročních pracovních plánů, které stanovují prioritní oblasti a kritéria pro financování činností, a disponuje celkovým rozpočtem ve výši 449,4 milionu eur.

Za řízení programu odpovídá Komise, které je nápomocna Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA).

Program pro oblast zdraví (2008–2013)

Z tohoto programu EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)  se financovaly projekty a opatření v období 2008–2013. Roční cíle tohoto programu se shodovaly s prioritami strategie Evropa 2020 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) : zvýšení investic v oblasti zdraví a řešení otázek souvisejících se stárnutím populace Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kritéria pro výběr projektů, které mají být v rámci programu financovány, se každoročně stanovila v pracovním plánu. Poté byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů na projekty, granty na provozní náklady, konference a společné akce.

Subjekty, které se o financování ucházely, mohly předložit přihlášku spolu s návrhem. Po důkladném přezkoumání Komise vybrala projekty, kterým byly poskytnuty finanční prostředky. Rozhodnutí o udělení těchto prostředků byla následně zveřejněna na jejích internetových stránkách.

S realizací programu pomáhala Komisi Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA).