Politika

EU má podle své zakládající smlouvy povinnost zajišťovat v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spolupracovat se zeměmi Evropské unie na zlepšování veřejného zdraví, předcházet lidským nemocem a odstraňovat příčiny ohrožení tělesného a duševního zdraví.

Strategie EU v oblasti zdraví „Společně pro zdraví“ je v souladu s cíli komplexní strategie Evropa 2020.  Cílem strategie „Evropa 2020“ je učinit z EU inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění, zaměřenou na všeobecný růst — nutným předpokladem je uspokojivý zdravotní stav jejího obyvatelstva.

Třetí program pro oblast zdraví (2014–2020)

Program má 4 globální cíle. Jeho účelem je:

  1. podpora zdraví, předcházení nemocem a vytváření prostředí příznivého pro zdravý životní styl s dodržením zásady zohlednění otázky zdraví ve všech oblastech politiky
  2. ochrana občanů Unie před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami
  3. přispívání k inovativním, efektivním a udržitelným zdravotním systémům
  4. zvyšování dostupnosti lepší a bezpečnější zdravotní péče pro občany Unie

Třetí program pro oblast zdraví je hlavním nástrojem Evropské komise k implementaci evropské strategie Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) v této oblasti. Program je prováděn prostřednictvím ročních pracovních plánů, které stanovují prioritní oblasti a kritéria pro financování. Program disponuje celkovým rozpočtem 449,4 milionů eur.

Za řízení programu odpovídá Komise, které je nápomocna Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny.

Program pro oblast zdraví (2008–2013)

Z tohoto programu EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)  se financovaly projekty a opatření v období 2008 až 2013. Roční cíle tohoto programu se shodovaly s prioritami strategie Evropa 2020 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) : zvýšení investic v oblasti zdraví a řešení otázek souvisejících se stárnutím populace Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Kritéria pro výběr projektů, které byly rámci programu financovány, se každoročně stanovily v pracovním plánu. Poté byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů na projekty, granty na provozní náklady, konference a společné akce. Subjekty, které se o financování ucházely, mohly předložit přihlášku spolu s návrhem.

Po důkladném přezkoumání Komise vybrala projekty, kterým bylo poskytnuto financování. Rozhodnutí o udělení finančních prostředků byla následně zveřejněna na jejích internetových stránkách.

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny Komisi pomáhá při realizaci programu.