Политика

Договорът за учредяване на ЕС задължава Съюза да гарантира защитата на човешкото здраве чрез своите политики и да си сътрудничи със своите страни членки с цел подобряване на общественото здраве, предотвратяване на човешките болести и премахване на заплахите за физическото и психичното здраве.

Със здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве“ се подкрепя общата стратегия „Европа 2020“.  Целта на „Европа 2020“ е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички, за което е необходимо населението да е в добро здраве.

Трета здравна програма (2014 – 2020 г.):

Програмата има 4 общи цели. Те са:

  1. Промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, при отчитане на принципа "здраве във всички политики".
  2. Защита на гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето.
  3. Принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване.
  4. Улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

Третата здравна програма на ЕС е основният инструмент, чрез който Европейската комисия осъществява здравната стратегия на Съюза Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Тя се изпълнява посредством годишни работни планове, в които се определят приоритетни области и критерии за финансиране на действия по програмата. Общият ѝ бюджет е в размер на 449,4 млн. евро.

Здравната програма се управлява от Комисията със съдействието на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea).

Здравна програма на ЕС (2008 – 2013 г.):

В рамките на тази здравна програма на ЕС Избор на превод за предходната връзка English (en) бяха финансирани действия през периода 2008 – 2013 г. Годишните цели бяха споделени с целите на стратегията „Европа 2020“ Избор на превод за предходната връзка English (en) , като приоритет бяха инвестициите в здравето и справянето с проблема със застаряващото население Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Критериите за финансиране на дейности по здравната програма се определят всяка година в работен план, след което се публикуват покани за представяне на предложения за проекти, безвъзмездни средства за оперативни разходи, конференции и съвместни дейности. Всички заинтересовани лица могат да изпращат предложения.

След като разгледа внимателно предложенията, Комисията избира проектите, които ще бъдат финансирани. Решенията за това се публикуват на нейния уебсайт.

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea) помага на Комисията при изпълнение на програмата.