Hur fungerar det?

De prioriterade områdena och kriterierna för finansiering anges varje år i en arbetsplan Visa översättning av föregående länk English (en) .

Utifrån arbetsplanen utlyser man sedan ansökningsomgångar Visa översättning av föregående länk English (en) där man förklarar vilken typ av finansiering som finns och hur ansökningen går till.

Om du har frågor om ansökningsomgångarna kan du skriva till CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

För inköp av varor och tjänster publiceras kontinuerligt särskilda anbudsinfordringar.

Det är genomförandeorganet för konsument, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor som tillsammans med externa experter utvärderar förslagen.

De externa experterna väljs ut efter en intresseanmälan Visa översättning av föregående länk English (en) .

Varje år meddelas vilka projektförslag som får bidrag Visa översättning av föregående länk English (en) .