Hur fungerar det?

De prioriterade områdena och kriterierna för finansiering anges varje år i en arbetsplan Visa översättning av föregående länk English (en) (antas snart).

Utifrån arbetsplanen utlyser man sedan ansökningsomgångar Visa översättning av föregående länk English (en) där man förklarar vilken typ av finansiering som finns och hur ansökningen går till.

För inköp av varor och tjänster publiceras kontinuerligt särskilda anbudsinfordringar.

Intresserade organisationer kan skicka in sina arbetsprogram och bevis på ekonomiska och praktiska förutsättningar. Därefter utvärderas ansökningarna, och de projekt som ska få bidrag väljs ut.

Det är genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor som tillsammans med kommissionen och externa experter utvärderar förslagen.

De externa experterna väljs ut efter en intresseanmälan Visa översättning av föregående länk English (en) .

Varje år meddelas vilka projektförslag som får bidrag Visa översättning av föregående länk English (en) . Sökanden vars förslag rankas högst bjuds in att förhandla om ett ekonomiskt bidrag i form av en bidragsöverenskommelse.