Kako deluje?

V delovnem načrtu Seznam prevodov predhodne povezave English (en) programa zdravja se vsako leto določijo prednostna področja in merila za dodelitev finančnih sredstev.

Nato se objavi razpis za zbiranje predlogov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , v katerem so podrobneje opisani različni načini financiranja in postopki.

Za vprašanja v zvezi z razpisi se obrnite na CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Vse leto se objavljajo tudi javni razpisi.

Pri oceni predlogov Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje in hrano pomagajo zunanji strokovnjaki.

Izbor zunanjih strokovnjakov poteka z razpisi za prijavo interesa Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Predlogi, izbrani za sofinanciranje, prejmejo sklep o dodelitvi sredstev Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .