Dodelitev sredstev

V delovnem načrtu Seznam prevodov predhodne povezave English (en) (sprejet kmalu) zdravstvenega programa se vsako leto določijo prednostna področja in merila za pridobitev finančnih sredstev.

Nato se objavi razpis za zbiranje predlogov Seznam prevodov predhodne povezave English (en) , v katerem so podrobneje opisani različni načini financiranja in postopki.

Vse leto se objavljajo tudi javni razpisi.

Organizacije prijavi priložijo svoj delovni program in dokazilo o svoji finančni in operativni zmogljivosti. Prijave se nato ocenijo in nepovratna sredstva dodelijo na konkurenčni podlagi.

Pri oceni predlogov Komisiji in Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje in hrano pomagajo zunanji strokovnjaki.

Izbor zunanjih strokovnjakov poteka z razpisi za prijavo interesa Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Predlogi, izbrani za sofinanciranje, prejmejo sklep o dodelitvi sredstev Seznam prevodov predhodne povezave English (en) . Organizacije, katerih predlogi so prejeli visoko oceno, so povabljene na pogajanja o sporazumu o nepovratnih sredstvih, s katerim se določi višina finančnega prispevka.