Ako to funguje?

Každý rok sa v pracovnom programe Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) (ktorý sa čoskoro prijme) stanovujú prioritné oblasti financovania a kritériá výberu akcií v rámci programu v oblasti zdravia.

Na ich základe sa potom uverejní výzva na predloženie návrhov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , v ktorej sa do detailov predstavia typy dostupných schém financovania a postupy, ako o ne požiadať.

V priebehu celého roka sa takisto uverejňujú výzvy na predloženie ponúk.

Organizácie, ktoré sa zaujímajú o finančnú podporu, majú možnosť predložiť svoj projekt spolu s dôkazom o finančnom zabezpečení a prevádzkovej kapacite. Prihlášky sa následne posúdia a najlepším uchádzačom sa poskytujú granty.

Návrhy hodnotí Komisia a Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny a pomáhajú im pri tom externí odborníci.

Výber externých odborníkov prebieha prostredníctvom výziev na prejavenie záujmu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Každý rok sa v rozhodnutí o udelení grantu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) oznámia návrhy, ktoré budú spolufinancované. Uchádzači, ktorých projekty získali najlepšie hodnotenie, sa prizvú na rokovania o dohode o finančnom príspevku vo forme grantu.