Cum funcționează?

Domeniile prioritare și criteriile pentru finanțarea acțiunilor derulate în cadrul programului în domeniul sănătății sunt stabilite anual într-un plan de lucru Traducerile linkului anterior English (en) (care urmează să fie adoptat în curând).

Pe baza acestuia se publică o cerere de propuneri Traducerile linkului anterior English (en) , care oferă detalii despre diferitele tipuri de mecanisme de finanțare disponibile și despre procedurile de urmat.

De asemenea, pe tot parcursul anului se publică invitații de participare la procedura de ofertare.

Organizațiile interesate sunt invitate să trimită programul de lucru și documente care să probeze capacitatea financiară și operațională. Candidaturile sunt ulterior evaluate, iar granturile se acordă pe criteriul competitivității.

Propunerile sunt evaluate de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente, cu asistența unor experți externi.

Aceștia sunt selectați în urma lansării unor cereri de exprimare a interesului Traducerile linkului anterior English (en) .

În fiecare an, propunerile care urmează a fi cofinanțate sunt publicate într-o decizie de acordare a sprijinului financiar Traducerile linkului anterior English (en) . Candidații ale căror propuneri au fost cel mai bine cotate sunt invitați să negocieze o contribuție financiară sub forma unui acord de subvenționare.