Jak działa program?

Priorytetowe obszary i kryteria finansowania działań w ramach programu w dziedzinie zdrowia są co roku przedstawiane w planie prac Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Na tej podstawie publikowane są zaproszenia do składania wniosków Wybierz wersję językową tego linka English (en) szczegółowo określające różne rodzaje dostępnych systemów finansowania oraz wymaganych procedur.

Wszelkie pytania na temat zaproszeń do składania wniosków należy przesyłać na adres: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Zaproszenia do składania ofert są również publikowane przez cały rok.

Wnioski ocenia Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności przy pomocy ekspertów zewnętrznych.

Eksperci zewnętrzni są wybierani w drodze zaproszeń do składania wniosków Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Informacje o tym, jakie projekty uzyskały dofinansowanie, są co roku przedstawiane w decyzji o udzieleniu dotacji Wybierz wersję językową tego linka English (en) .