Jak to działa?

Dziedziny i kryteria priorytetowe z punktu widzenia programu zdrowia są co roku przedstawiane w planie działania Wybierz wersję językową tego linka English (en) (zostanie on wkrótce przyjęty).

Na tej podstawie publikowane są zaproszenia do składania wniosków Wybierz wersję językową tego linka English (en) szczegółowo określające różne rodzaje dostępnych systemów finansowania oraz wymaganych procedur.

Zaproszenia do składania ofert są również publikowane przez cały rok.

Zainteresowane podmioty mogą przedłożyć swoje programy działań oraz zaświadczenia dotyczące sytuacji finansowej i operacyjnej. Następnie wnioski są oceniane, a dotacje przyznawane najlepszym.

Wnioski ocenia Komisja oraz Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia, Konsumentów i Żywności przy pomocy ekspertów zewnętrznych.

Eksperci zewnętrzni wybierani są w drodze zaproszenia do składania wniosków Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Co roku informacje o tym, jakie projekty uzyskały dofinansowanie, są przedstawiane w decyzji o udzieleniu dotacji Wybierz wersję językową tego linka English (en) . Wnioskodawcy, których propozycje uzyskały wysoką ocenę, są zapraszani do negocjacji w sprawie umowy o dotację, która określi ostateczny wkład finansowy.