Veikimo principai

Veiksmų finansavimo pagal sveikatos programą prioritetinės sritys ir kriterijai kasmet išdėstomi darbo plane Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Juo remiantis skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kuriame išsamiai nurodomos galimos finansavimo programų rūšys ir procedūros.

Visais klausimais, susijusiais su kvietimais teikti paraiškas, kreipkitės adresu CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Be to, visus metus skelbiami konkursai.

Pasiūlymus vertina Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga, padedama išorės ekspertų.

Išorės ekspertai atrenkami paskelbus kvietimus pareikšti susidomėjimą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Kasmet apie pasiūlymus, kurie bus bendrai finansuojami, skelbiama sprendime dėl dotacijų skyrimo Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .