Veikimo principai

Veiksmų finansavimo pagal sveikatos programą prioritetinės sritys ir kriterijai kasmet išdėstomi darbo plane Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) (bus priimtas netrukus).

Juo remiantis skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kuriame išsamiai nurodomos galimos finansavimo programų rūšys ir procedūros.

Be to, visus metus skelbiami konkursai.

Suinteresuotosios organizacijos raginamos pateikti savo darbo programą ir finansinio bei veiklos pajėgumo įrodymus. Po to vertinamos paraiškos ir atrenkami dotacijų gavėjai.

Pasiūlymus vertina Komisija ir Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga, padedamos išorės ekspertų.

Išorės ekspertai atrenkami rengiant kvietimus pareikšti susidomėjimą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Kasmet apie pasiūlymus, kurie bus bendrai finansuojami, skelbiama sprendime dėl dotacijų skyrimo Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) . Paraiškų teikėjai, kurių pasiūlymai įvertinami geriausiai, kviečiami į derybas dėl finansavimo pagal dotacijos susitarimą.