Kuidas see toimib?

Terviseprogrammi meetmete rahastamise prioriteetvaldkonnad ja kriteeriumid määratakse igal aastal kindlaks tööplaanis Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Selle põhjal avaldatakse projektikonkursid Valige lingiga seotud tõlked English (en) , milles on üksikasjalikult esitatud rahastamiskavade erinevad liigid ning menetlused.

Projektikonkursse käsitlevate küsimuste korral võtke palun ühendust järgmise e-posti aadressi vahendusel: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Hankemenetlusi avaldatakse samuti aastaringselt.

Taotlusi hindab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet, kellele on abiks väliseksperdid.

Väliseksperte valitakse osalemiskutsete Valige lingiga seotud tõlked English (en) kaudu.

Igal aastal avaldatakse kaasrahastatavad projektid otsuses toetuse andmise kohta Valige lingiga seotud tõlked English (en) .