Kuidas see toimib?

Terviseprogrammi meetmete rahastamise prioriteetvaldkonnad ja kriteeriumid määratakse igal aastal kindlaks töökavas Valige lingiga seotud tõlked English (en) (mis võetakse varsti vastu).

Selle põhjal avaldatakse projektikonkursid Valige lingiga seotud tõlked English (en) , milles on üksikasjalikult esitatud rahastamiskavade erinevad liigid ning menetlused.

Hankemenetlusi avaldatakse samuti aastaringselt.

Huvitatud organisatsioonidel palutakse esitada oma tööprogrammid ning tõendid oma finants- ning toimevõime kohta. Seejärel hinnatakse taotlusi ning toetusi eraldatakse konkursi alusel.

Taotlusi hindavad komisjon ning Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet, kellele on abiks väliseksperdid.

Väliseksperte valitakse osalemiskutsete Valige lingiga seotud tõlked English (en) kaudu.

Igal aastal avaldatakse kaasrahastatavad projektid otsuses toetuse andmise kohta Valige lingiga seotud tõlked English (en) . Taotlejaid, kelle projekte on kõrgelt hinnatud, kutsutakse toetuslepingu sõlmimiseks rahalise toetuse suuruse üle läbi rääkima.