Hvordan fungerer det?

De prioriterede områder og kriterierne for finansiering af initiativer under sundhedsprogrammet defineres hvert år i en arbejdsplan Vælg oversættelse af det forrige link English (en) (som snart bliver vedtaget).

På grundlag heraf offentliggøres en indkaldelse af forslag Vælg oversættelse af det forrige link English (en) med en detaljeret angivelse af de forskellige typer finansieringsordninger og de procedurer, der skal følges.

Indkaldelser af udbud offentliggøres også året rundt.

Interesserede organisationer inviteres til at indgive deres arbejdsprogram og bevis på deres økonomiske og driftsmæssige kapacitet. Herefter vurderes ansøgningerne, og tilskud ydes efter konkurrenceprincippet.

Forslag vurderes af Kommissionen og Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer med assistance fra eksterne eksperter.

Eksterne eksperter udvælges ved hjælp af indkaldelser af interessetilkendegivelser Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Hvert år offentliggøres de forslag, der tildeles støtte, i en bevillingsafgørelse Vælg oversættelse af det forrige link English (en) . Ansøgere, hvis forslag rangerer højt, inviteres til forhandlinger om et finansielt bidrag i form af en tilskudsaftale.