Postup

Prioritní oblasti a kritéria financování z programu pro oblast zdraví každoročně stanoví pracovní plán Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (ten bude přijat v dohledné době).

Na základě toho se zveřejňuje výzva k předkládání návrhů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , která obsahuje podrobnosti o jednotlivých typech financování a příslušných postupech.

Po celý rok se rovněž zveřejňují výzvy k předkládání nabídek.

Zájemci jsou poté vyzvání, aby předložili své pracovní programy a doklady o finančních a provozních kapacitách. Žádosti jsou pak vyhodnoceny a na konkurenční bázi nabídnuty granty.

Návrhy vyhodnocuje Komise a Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny za pomoci externích odborníků.

Externí odborníci se vybírají na základě výzev k vyjádření zájmu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Návrhy, u nichž je schváleno spolufinancování, se každoročně vyhlašují ve zvláštním rozhodnutí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) . Žadatelé, jejichž návrhy byly vyhodnoceny jako nejvhodnější, jsou pak pozváni k účasti na vyjednávání o finančním příspěvku ve formě grantové dohody.