Как функционира програмата?

Приоритетните области и критериите за финансиране на действия в рамките на здравната програма се определят всяка година в работен план Избор на превод за предходната връзка English (en) (ще бъде приет скоро).

Въз основа на него се публикува покана за представяне на предложения Избор на превод за предходната връзка English (en) , в която се описват подробно различните видове схеми за финансиране и съответните процедури за кандидатстване.

Покани за участие в търгове също се публикуват през цялата година.

Заинтересованите организации се приканват да представят своята работна програма и доказателство за своя финансов и оперативен капацитет. След това кандидатурите се разглеждат и се отпуска финансиране на базата на конкурентни предимства.

Предложенията се оценяват от Комисията и от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните с помощта на външни експерти.

Външните експерти се избират чрез покани за изразяване на интерес Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Всяка година предложенията, които ще получат финансиране, се обявяват в решение за отпускане на безвъзмездни средства Избор на превод за предходната връзка English (en) . Кандидатурите, чиито предложения са класирани на предно място в класацията, се приканват да договорят финансова помощ във вид на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.