Folkhälsoprogrammet

Vilken typ av finansiering finns?

Folkhälsoprogrammet stöder insatser enligt programmets 23 tematiska prioriteringar som ska förbättra och skydda människors hälsa. Dessutom ska programmet hjälpa EU-länderna att utveckla och bibehålla en innovativ och hållbar sjukvård. Beroende på typ av projekt finns det olika finansieringsmöjligheter, framförallt bidrag och upphandlingar.

Det kan vara projektbidrag, verksamhetsbidrag, direkta bidrag till internationella organisationer och bidrag till myndigheter och organ i medlemsländerna för samfinansierade insatser (så kallade gemensamma åtgärder).

Vilken typ av finansiering som ska användas för de olika insatserna anges varje år i en arbetsplan. Syftet är att se till att målen uppnås så effektivt som möjligt och att alla aktörer samarbetar fullt ut.

Om inget annat anges (t.ex. vid upphandlingar) är grundprincipen samfinansiering. Kommissionens bidrag täcker en viss procentandel av de totala kostnaderna.

EU:s folkhälsoprogram – finansiering