Sveikatos programa

Kokie yra finansavimo mechanizmai?

Pagal sveikatos programą remiami veiksmai, kuriais padedama siekti sveikatos programos 23 teminių prioritetų. Bendras programos tikslas – gerinti ir saugoti žmonių sveikatą bei padėti valstybėms narėms formuoti ir palaikyti novatoriškas ir tvarias sveikatos sistemas. Priklausomai nuo veiksmo pobūdžio taikomi įvairūs finansavimo mechanizmai.

Du pagrindiniai finansavimo mechanizmai yra dotacijos ir konkursai. Dotacijos gali būti dotacijos projektams arba veiklai, tiesioginės dotacijos tarptautinėms organizacijoms ir dotacijos valstybių narių valdžios institucijoms bei įstaigoms bendro finansavimo veiksmų atveju (vadinamieji bendri veiksmai).

Kiekvieno veiksmo finansavimo rūšis kasmet nustatoma darbo plane, kuriuo siekiama užsibrėžtus tikslus pasiekti kuo veiksmingiau ir visapusiškai bendradarbiaujant su programos suinteresuotosiomis šalimis.

Jei nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, konkursų atveju), pagrindinis principas yra bendras finansavimas: Komisijos dotacijomis padengiama tam tikra bendrų išlaidų procentinė dalis.

ES finansavimas sveikatos srityje