Kādas ir finansēšanas shēmas?

Veselības aizsardzības programma atbalsta pasākumus, kas uzlabo un aizsargā cilvēku veselību. Ir pieejamas dažādas finansēšanas shēmas atkarībā no projekta veida.

Katra pasākuma finansēšanas veids katru gadu tiek izklāstīts darba plānā, kura mērķis ir sasniegt mērķus pēc iespējas efektīvāk, cieši sadarbojoties ar programmā ieinteresētajiem dalībniekiem.

Ja vien konkursa noteikumos nav norādīts citādi, pamatprincips ir kopīgs finansējums. Komisijas piešķīrumi sedz noteiktu procentuālo daļu no projektu kopējām izmaksām.

ES finansējums veselības jomā