Mis on rahastamiskavad?

Terviseprogrammi raames toetatakse meetmeid, mis parandavad ning kaitsevad inimtervist. Sõltuvalt projekti tüübist on kättesaadavad erinevad rahastamiskavad.

Rahastamise tüüp iga meetme kohta määratakse igal aastal kindlaks tööplaanis. Selle eesmärk on saavutada eesmärgid nii tõhusalt kui võimalik programmi sidusrühmade täieliku koostöö kaudu.

Juhul kui osalemiskutses ei ole märgitud teisiti, kohaldatakse ühisrahastamise põhimõtet: komisjon katab teatava osa projekti kogumaksumusest.

ELi tervishoiu rahastamine