Hur ansöker man?

Vill du delta i EU:s hälsoprogram?

All information om hur man gör och ansökningsblanketter hittar du här:

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

Kontaktperson i ditt land

Mer hjälp och råd kan du få av kontaktpersonen i ditt land:

Nationell kontaktpunkt Visa översättning av föregående länk English (en) (senaste uppdatering: 10/06/2016)