Zgłoszenie

Chcesz wziąć udział w programie zdrowia?

Informacje na temat tego, jak się zgłosić, oraz formularze zgłoszenia są dostępne tutaj:

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów

Kontakt w Twoim kraju

Aby uzyskać więcej informacji oraz pomoc, należy zwrócić się do punktu kontaktowego w swoim kraju:

Krajowy punkt kontaktowy Wybierz wersję językową tego linka English (en) (Ostatnia aktualizacja: 13/07/2016)