Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα για την υγεία;

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε, καθώς και τα δελτία των αιτήσεων:

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές

Αρμόδιος επικοινωνίας στη χώρα σας

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές απευθυνθείτε στον αρμόδιο επικοινωνίας στη χώρα σας:

Εθνικό κέντρο επικοινωνίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) (Τελευταία ενημέρωση: 13/07/2016)