Pripravljenost in ukrepi

Obvladovanje tveganj

Evropska komisija tesno sodeluje z državami EU in zagotavlja dosledne in dobro usklajene ukrepe pri resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje.

Na podlagi Pobude za zdravstveno varnost, ki jo je sprejela Komisija, morajo države na ravni EU obveščati o vseh vrstah nevarnosti, ne samo o nalezljivih boleznih.

Primeri takega usklajevanja pri zdravstvenih tveganjih so nedavni izbruh virusa ebole v zahodni Afriki ter izbruha otroške paralize in koronavirusa bližnjevzhodnega respiratornega sindroma .

Odbor za zdravstveno varnost

Odbor usklajuje ukrepe zdravstvene varnosti v EU. Ustanovljen je bil po terorističnih napadih v ZDA leta 2001.

Odbor je vzpostavil trden okvir za dejavnosti na področju pripravljenosti, ki:

  • omogoča izmenjavo informacij med državami EU in oceno nevarnosti za zdravje,
  • deluje kot forum za razpravo in svetuje ministrom za zdravje,
  • omogoča usklajeno krizno odzivanje vseh držav članic EU. 

Odbor za zdravstveno varnost – prednostna vprašanja in dejavnosti 

Odbor sestavljajo predstavniki vseh nacionalnih organov, direktorata Evropske komisije za zdravje in potrošnike ter drugih ustreznih služb in agencij Komisije (npr. Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropske agencije za zdravila).

Ukrepi glede resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje

Sklep 1082/2013/EU o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje  zagotavlja trdno pravno podlago za ustrezno ukrepanje Odbora za zdravstveno varnost.

Odbor se lahko tako hitro odloči o usklajevanju nacionalnih ukrepov ter o obveščanju javnosti in zdravstvenih delavcev .