Paraatheid en reactie

Risicobeheer

De Commissie werkt nauw samen met de EU-regeringen om ervoor te zorgen dat zij coherent en goed gecoördineerd reageren op internationale bedreigingen van de volksgezondheid.

Met haar initiatief "Bescherming van de gezondheid" eist de Commissie onder andere dat regeringen niet alleen besmettelijke ziektes maar alle bedreigingen melden op EU-niveau.

Gezondheidsbeveiligingscomité

Dit orgaan coördineert namens de Commissie de gezondheidsbeveiliging in de EU. Het is opgericht naar aanleiding van de terreuraanslagen in de VS in 2001.

De Commissie heeft inmiddels een solide basis voor paraatheidsacties opgebouwd, door:

  • de EU-regeringen in staat te stellen informatie uit te wisselen en gezondheidscrises te evalueren
  • te functioneren als discussieforum dat de ministers van volksgezondheid adviseert
  • gecoördineerde reacties van EU-regeringen op crises mogelijk te maken 

Gezondheidsbeveiligingscomité - prioriteiten en voorbeelden van activiteiten 

Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van alle nationale overheden, het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten en andere betrokken diensten en agentschappen van de Commissie (zoals het ECDC en het EMA).

Reactie op ernstige internationale gezondheidsbedreigingen

Besluit nr. 1082/2013/EU over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid  geeft het Gezondheidsbeveiligingscomité een solide juridische basis voor het coördineren van paraatheid.

In crisissituaties is het comité in staat om vlug te beslissen over de coördinatie van nationale reacties en over aankondigingen zowel voor het grote publiek als voor gezondheidswerkers .