Riadenie rizík

Komisia úzko spolupracuje s vládami štátov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby ich reakcia na závažné ohrozenia zdravia bola jednotná a dobre koordinovaná.

Iniciatíva Komisie v oblasti zdravotnej bezpečnosti obsahuje požiadavku, aby jednotlivé štáty informovali o všetkých druhoch ohrození na úrovni EÚ, nielen o prenosných chorobách.

Medzi nedávne príklady koordinácie reakcie na ohrozenia zdravia patria momentálne šírenie vírusu ebola v západnej Afrike a epidémie detskej obrny a respiračného syndrómu MeRS Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť

Tento orgán využíva Komisia na koordináciu opatrení v oblasti zdravotnej bezpečnosti EÚ. Bol vytvorený krátko po teroristických útokoch v Spojených štátoch v roku 2001.

Počas svojej existencie Výbor stanovil pevný základ pre činnosti týkajúce sa pripravenosti tým, že:

  • umožňuje vládam členských štátov EÚ výmenu informácií, ktorá pomáha vyhodnocovať situáciu v oblasti verejného zdravia;
  • funguje ako diskusné fórum, ktoré poskytuje rady ministerstvám zdravotníctva;
  • uľahčuje koordináciu reakcie členských štátov na krízy. 

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť – prioritné otázky a príklady činností Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Výbor sa skladá zo zástupcov všetkých členských štátov, Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov a ďalších príslušných útvarov Komisie a agentúr (napr. ECDC a EMA).

Reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia

Rozhodnutie 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdraviapdf(808 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) stanovuje pevný právny základ pre opatrenia Výboru pre zdravotnú bezpečnosť v oblasti koordinácie pripravenosti.

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť tak môže rýchlo rozhodnúť o koordinácii vnútroštátnych reakcií či o komunikačných správach určených verejnosti a zdravotníckym pracovníkom Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .