Riskijuhtimine

Komisjon teeb tihedat koostööd ELi liikmesriikide valitsustega selle tagamiseks, et reageerimine tõsistele piiriülestele terviseohtudele oleks ühtlustatud ja hästi kooskõlastatud.

Komisjoni terviseohutuse algatuses sisaldub nõue, et nad teavitaksid kõikidest ohtudest (mitte üksnes nakkushaigustest) ELi tasandil.

Terviseohutuse komitee

Asjaomane komitee toetab komisjoni terviseohutuse valdkonna meetmete kooskõlastamisel ELis. Komitee loodi vahetult pärast 2001. aastal Ameerika Ühendriikides toimunud terrorirünnakuid.

Aastate jooksul on komitee loonud kindla aluse valmisolekuga seotud tegevusele:

  • võimaldades ELi liikmesriikide valitsustel vahetada teavet ja hinnata tervishoiuga seonduvat;
  • toimides tervishoiuministreid nõustava arutelufoorumina;
  • hõlbustades ELi liikmesriikide valitsuste kooskõlastatud reageerimist kriisidele. 

Terviseohutuse komitee – prioriteetsed küsimused ja näited tegevusest Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Komitee koosneb riiklike ametiasutuste, komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi ning muude asjakohaste komisjoni osakondade ja ametite esindajatest (nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, Euroopa Ravimiamet).

Reageerimine tõsistele piiriülestele terviseohtudele

Otsusega 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohtapdf(808 KB) Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) antakse terviseohutuse komiteele kindel õiguslik alus valmisoleku koordineerimiseks.

See võimaldab komiteel teha kriisi korral kiireid otsuseid seoses riikide reageerimise koordineerimise ning üldsuse ja tervishoiutöötajate teavitamisega.