Řízení rizik

Evropská komise úzce spolupracuje s vládami členských zemí na zajištění jednotné, koordinované reakce na krizové situace, při nichž je ohroženo zdraví obyvatel hned několika států EU.

V rámci své iniciativy pro zdravotní bezpečnost Komise od členských zemí vyžaduje, aby oznamovaly vznik jakékoli hrozby, která by mohla mít dopad na celoevropské úrovni, nikoli tedy pouze případy výskytu přenosných nemocí.

Výbor pro zdravotní bezpečnost

Jedná se o instituci, která Evropské komisi pomáhá při koordinaci zdravotněbezpečnostních opatření v Unii. Výbor byl zřízen v reakci na teroristické útoky ve Spojených státech v roce 2001.

Za dobu své existence dosáhl výbor v oblasti připravenosti značného pokroku, a to díky tomu, že:

  • usnadňuje vládám členských zemí sdílení informací a hodnocení krizových situací ohrožujících zdraví veřejnosti
  • funguje jako diskusní platforma poskytující poradenství ministerstvům zdravotnictví členských zemí
  • usnadňuje koordinovanou reakci vlád zemí Unie v krizových situacích 

Výbor pro zdravotní bezpečnost – prioritní činnosti a příklady aktivit Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Výbor je složen ze zástupců vlád všech členských zemí, generálního ředitelství komise pro zdraví a spotřebitele a jiných institucí a agentur Komise (např. Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí či EMA).

Reakce na vážné přeshraniční zdravotní hrozby

Rozhodnutí 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbáchpdf(808 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) dává Výboru pro zdravotní bezpečnost pevný právní základ pro koordinování připravenosti.

Výbor pro zdravotní bezpečnost je schopen rychle rozhodnout o koordinaci reakcí jednotlivých států a komunikaci s veřejností a zdravotnickými pracovníky.