Управление на риска

Комисията работи в тясно сътрудничество с правителствата на страните от ЕС, за да се осигури последователност и добра координация на тяхната реакция при трансгранични заплахи за здравето.

Инициативата за здравна сигурност на Комисията включва изискване правителствата да съобщават за всички видове заплахи на равнище ЕС, а не само за заразните болести.

Комитет за здравна сигурност

Комисията използва този орган за координиране на мерките за здравна сигурност в ЕС. Той бе създаден след терористичните атаки в САЩ през 2001 г.

С течение на годините Комисията изгради стабилна основа за действия във връзка с подготвеността, като:

  • дава възможност на правителствата на държавите от ЕС да обменят информация и оценяват прояви в областта на здравето;
  • действа като форум за дискусии и съветва здравните министри;
  • улеснява координацията на реакцията на правителствата на страните от ЕС при кризи. 

Комитет за здравна сигурност — приоритетни въпроси и примери за дейности Избор на превод за предходната връзка English (en)

Комитетът се състои от представители на всички национални администрации, Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ на Европейската комисия и други работещи в тази област дирекции и агенции на Комисията (напр. Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската агенция по лекарствата).

С Решение1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здраветоpdf(808 KB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) на Комитета за здравна сигурност се осигурява солидна правна основа за координация на подготвеността. При кризи Комитетът вече може бързо да взема решения относно координацията на националните реакции и предоставянето на информация на обществеността и здравните специалисти.