Pripravljenost in ukrepi

Obveščanje o tveganjih

Pri odzivanju na krizne razmere je najpomembnejše jasno in učinkovito obveščanje ter komuniciranje z javnostjo in drugimi državami EU.

Komisija si prizadeva izboljšati komuniciranje s:

  • pripravo enotne evropske strategije,
  • boljšim vključevanjem vseh v proces kriznega upravljanja,
  • krepitvijo sodelovanja z nosilci odločanja in obvladovalci tveganj.

Mreža poročevalcev

Odbor za zdravstveno varnost  je vzpostavil mrežo poročevalcev iz nacionalnih organov za obvladovanje tveganja, Komisije in agencij EU.

V Evropski uniji ta mreža omogoča lažje sodelovanje:

  • med kriznimi razmerami – s takojšnjo izmenjavo informacij ter usklajevanjem skupnih strategij in sporočil za javnost;
  • dolgoročneje – z izmenjavo najboljših praks pri nevarnostih za zdravje, z obveščanjem v kriznih razmerah in priporočili za preprečevanje bolezni, ki se v takih razmerah lahko pojavijo.

Omrežje je pomembno za obvladovanje in ublažitev nevarnosti za zdravje po vsem svetu. EU lahko s povezovanjem z mrežami poročevalcev v okviru pobude o svetovni zdravstveni varnosti  in mrežo poročevalcev Svetovne zdravstvene organizacije, vzpostavljeno na podlagi Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, hitreje razširja informacije po vsem svetu.