Sagatavotība un reakcija

Riska paziņošana

Skaidra un efektīva informēšana un saziņa gan ar sabiedrību kopumā, gan ar ES dalībvalstu valdībām ir krīzes situāciju novēršanas neatņemama sastāvdaļa.

Informēšanu un saziņu Eiropas Komisija cenšas uzlabot šādi:

  • izstrādājot visas ES mēroga stratēģijas;
  • saziņu labāk integrējot krīzes pārvaldības procedūrā;
  • padziļinot sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem un personām, kas atbildīgas par riska pārvaldību.

Saziņas tīkls

Veselības drošības komiteja  ir izveidojusi tīklu, kurā notiek saziņa starp valsts iestādēm, kas atbildīgas par riska pārvaldību, Eiropas Komisiju un ES aģentūrām.

Eiropas Savienībā šis tīkls par komunikāciju atbildīgajām personām atvieglo savstarpējo sadarbību:

  • krīzes situācijā tas palīdz dalīties ar informāciju jau agrīnos posmos un saskaņot kopīgas stratēģijas un to, kāda informācija sniedzama sabiedrībai;
  • ilgtermiņā šis tīkls palīdz apmainīties ar paraugpraksi veselības apdraudējumu un krīzes situāciju novēršanas jomā, kā arī palīdz apmainīties ar ieteikumiem, kā izvairīties no apdraudējumu izraisītajām slimībām.

Globālā mērogā šis tīkls ir svarīgs rīks, ar kā palīdzību novērš un mazina visai pasaulei bīstamus apdraudējumus. Ar tā palīdzību ES var ātri visā pasaulē izplatīt informāciju, sazinoties ar pašreizējiem saziņas tīkliem, kas izveidoti atbilstīgi Pasaules veselības aizsardzības iniciatīvai , un ar PVO tīklu, kas izveidots atbilstīgi Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem.