Obveščanje o tveganjih

Pri odzivanju na krizne razmere je najpomembnejše jasno in učinkovito obveščanje ter komuniciranje z javnostjo in drugimi državami EU.

Komisija si prizadeva izboljšati komuniciranje s:

  • pripravo enotne evropske strategije,
  • boljšim vključevanjem vseh v proces kriznega upravljanja,
  • krepitvijo sodelovanja z nosilci odločanja in obvladovalci tveganj.

Mreža poročevalcev

Odbor za zdravstveno varnost Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) je vzpostavil mrežo poročevalcev iz nacionalnih organov za obvladovanje tveganja, Komisije in agencij EU.

V Evropski uniji ta mreža omogoča lažje sodelovanje:

  • med kriznimi razmerami – s takojšnjo izmenjavo informacij ter usklajevanjem skupnih strategij in sporočil za javnost;
  • dolgoročneje – z izmenjavo najboljših praks pri nevarnostih za zdravje, z obveščanjem v kriznih razmerah in priporočili za preprečevanje bolezni, ki se v takih razmerah lahko pojavijo.

Omrežje je pomembno za obvladovanje in ublažitev nevarnosti za zdravje po vsem svetu. EU lahko s povezovanjem z mrežami poročevalcev v okviru pobude o svetovni zdravstveni varnosti Seznam prevodov predhodne povezave English (en) in mrežo poročevalcev Svetovne zdravstvene organizacije, vzpostavljeno na podlagi Mednarodnega zdravstvenega pravilnika, hitreje razširja informacije po vsem svetu.