Oznamovanie informácií o rizikách

Jasné a užitočné informácie a komunikácia s verejnosťou a ostatnými členskými štátmi EÚ sú nevyhnutnou súčasťou reakcie na krízu.

Komisia sa preto snaží:

  • vytárať stratégie na úrovni EÚ;
  • zvýšiť účasť komunikátorov (odborníkov na komunikáciu) v procese riadenia krízových situácií;
  • posilniť spoluprácu s pracovníkmi zodpovednými za riadenie rizík a príslušné rozhodnutia.

Sieť komunikátorov

Túto sieť, ktorú vytvoril Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , slúži ako platforma pre komunikátorov z Európskej komisie, agentúr EÚ a orgánov členských štátov, ktoré zodpovedajú za riadenie rizík.

Vďaka tejto sieti môžu komunikátori v EÚ lepšie spolupracovať:

  • počas krízy – vymieňať si informácie v počiatočnej fáze a koordinovať spoločné stratégie a komunikáciu s verejnosťou;
  • v dlhodobom horizonte – vymieňať si osvedčené postupy v oblasti komunikácie zdravotných rizík/kríz alebo odporúčania na prevenciu chorôb spôsobených krízovou situáciou.

V celosvetovom meradle je sieť dôležitým informačným kanálom, ktorý pomáha zabrániť šíreniu globálnych zdravotných hrozieb. EÚ tak môže oznámiť svoje informácie rýchlejšie prostredníctvom spojenia s existujúcimi sieťami komunikátorov v rámci celosvetovej iniciatívy pre zdravotnú bezpečnosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) a WHO (medzinárodné zdravotné predpisy).