Przekazywanie informacji o ryzyku

Jasne i skuteczne informowanie opinii publicznej i rządów UE ma kluczowe znaczenie w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Komisja pragnie wspomóc tę komunikację poprzez:

  • opracowywanie ogólnoeuropejskich strategii
  • lepsze integrowanie pełnomocników ds. komunikacji w procedurach zarządzania ryzykiem
  • zacieśnienie współpracy między pełnomocnikami ds. komunikacji a decydentami politycznymi i osobami odpowiedzialnymi za zarządzenie ryzykiem.

Sieć pełnomocników ds. komunikacji

Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) powołał sieć, w skład której wchodzą pełnomocnicy ds. komunikacji krajowych organów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz przedstawiciele Komisji i agencji UE.

W obrębie UE sieć ta ma ułatwiać pełnomocnikom:

  • w sytuacjach kryzysowych – wymienianie się informacjami na wczesnym etapie i koordynowanie wspólnych strategii i komunikatów przekazywanych społeczeństwu
  • w perspektywie długoterminowej – wymienianie się dobrymi praktykami w zakresie komunikacji związanej z zagrożeniami dla zdrowia i sytuacjami kryzysowymi, a także zaleceniami dotyczącymi zapobiegania chorobom wywoływanym przez takie zagrożenia.

Na szczeblu światowym sieć ta stanowi ważny kanał komunikacji w procesie zapobiegania światowym zagrożeniom dla zdrowia i zwalczania ich. Dzięki niej i w oparciu o istniejące sieci łączności w ramach Ogólnoświatowej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wybierz wersję językową tego linka English (en) i sieci powołanej przez WHO na mocy międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) UE jest w stanie szybko rozpowszechniać informacje na skalę globalną.