Sdílení informací o rizicích

Nezbytným předpokladem pro účinnou reakci na krizovou situaci je hladce fungující, efektivní komunikace s veřejností a vládami ostatních zemí EU a dále poskytování jasných informací.

Za účelem dalšího zlepšení komunikace se Komise snaží:

  • vytvářet celoevropské strategie
  • lépe zapojovat komunikátory, tj. odborníky na komunikaci, do řízení krizových situací
  • prohlubovat spolupráci komunikátorů s pracovníky odpovídajícími za řízení rizik a za příslušná rozhodnutí.

Síť komunikátorů

Tato síť byla zřízena Výborem pro zdravotní bezpečnost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a je platformou pro komunikátory z příslušných orgánů členských zemí, jež odpovídají za řízení rizik, z Evropské komise a agentur EU.

V rámci EU spolu díky této síti mohou komunikátoři lépe spolupracovat:

  • jak během krizové situace (sdílení informací v počátečních fázích krize a koordinace společných strategií a komunikace s veřejností),
  • tak v dlouhodobém horizontu (výměna osvědčených postupů v oblasti komunikace zdravotních rizik a hrozeb, popř. doporučení prevence nemocí způsobených danou situací).

Celosvětově hraje síť důležitou úlohu jako informační kanál, s jehož pomocí lze lépe zabránit šíření globálních zdravotních hrozeb či zmírnit související rizika. Díky němu může Evropská unie rychleji šířit informace o zdravotních hrozbách do celého světa – síť totiž spojuje ostatní sítě komunikátorů, jež vznikly v rámci iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) a sítě Světové zdravotnické organizace fungující v rámci Mezinárodních zdravotnických předpisů.