Комуникация при рискове

Ясната и ефективна информация и комуникация с обществеността и другите правителства от ЕС е важен елемент от отговора при кризи.

Комисията се стреми да го подобри чрез:

  • разработване на стратегии за целия ЕС;
  • по-добро интегриране на специалистите по комуникация в процеса на управление на кризи;
  • засилване на тяхното сътрудничество с вземащите решения и лицата, отговарящи за управлението на риска.

Мрежа от специалисти по комуникация

Комитетът по здравна сигурност Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) създаде мрежа, обединяваща специалисти по комуникация от националните органи за управление на риска, Комисията и агенциите на ЕС.

В ЕС мрежата помага на специалистите по комуникация да си сътрудничат:

  • по време на криза – да обменят информация на ранен етап и да координират общи стратегии и послания към обществеността.
  • в дългосрочен план – да обменят добри практики относно здравни рискове/комуникация при кризи и препоръки за профилактика на болести, причинени от заплахите.

В световен мащаб мрежата е важен канал за задържане и смекчаване на заплахите за здравето по света. Тя позволява на ЕС да разпространява бързо информация по света, като се свързва със съществуващите мрежи на специалисти по комуникация в рамките на Глобалната инициатива за здравна сигурност Избор на превод за предходната връзка English (en) и мрежата на СЗО по линия на Международните здравни правила (МЗП).