Beredskap och insatser

Riskbedömning

Det första viktiga steget vid ett nytt internationellt folkhälsohot är att bedöma riskerna.

EU:s beslut 1082/2013 om allvarliga internationella hälsohot  ska skapa en snabb och effektiv riskbedömningsmekanism.

Det innebär att sakkunniga från relevanta EU-organ och internationella organ tillsammans lägger fram gedigna vetenskapliga råd som underlag för riskhanteringsbesluten .

Bland de rådgivande organen finns