Pregătire şi reacţie

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor reprezintă primul pas al reacţiei la ameninţările transfrontaliere asupra sănătăţii.

Decizia 1082/2013/UE cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate  instituie mecanisme rapide și eficiente de evaluare a riscurilor.

Aceasta presupune mobilizarea cunoştinţelor experţilor din organismele europene şi internaţionale, pentru a furniza consultanţă ştiinţifică de specialitate în cadrul procesului decizional legat de gestionarea riscurilor .

Printre organismele care oferă astfel de consultanţă se numără: