Εκτίμηση της επικινδυνότητας

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση μιας νέας διασυνοριακής απειλής για την υγεία.

Η απόφαση 1082/2013/EΕ σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείαςpdf(808 KB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) θεσπίζει γρήγορους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς αξιολόγησης της επικινδυνότητας.

Οι μηχανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν την εμπειρογνωσία των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, με στόχο την παροχή αξιόπιστων επιστημονικών συμβουλών που συνθέτουν τη βάση των αποφάσεων διαχείρισης των κινδύνων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Στους συμβουλευτικούς αυτούς φορείς περιλαμβάνονται: