Sagatavotība un reakcija

Sagatavotība

ES nodarbojas ar sagatavotības plānošanu nopietniem pārrobežu mēroga veselības apdraudējumiem, lai vairotu spēju ātri rīkoties tad, ja sabiedrības veselību apdraud vai varētu apdraudēt jebkādi ārkārtēji faktori. Piemēram, ES konsultē dalībvalstu iestādes un gādā par to, lai tās ņemtu vērā arī ES mērogā būtiskus jautājumus, jo tas, kāds ir dalībvalsts rīcības plāns ārkārtas situācijām, var ietekmēt arī citas valstis.

ES mēroga stratēģijai ir šādas priekšrocības:

  • tā ir pamats, uz kā dalībvalstīm balstīt savus plānus, kā novērst dažādus veselības apdraudējumus, piemēram, gripas pandēmiju, SARS un citus apdraudējumus, ko izraisījuši bioloģiski vai nezināmi faktori, ķimikāliju noplūdes radītus negadījumus, apdraudējumus, kuriem ir dabiski iemesli (piemēram, klimata pārmaiņas), kā arī tīšu apdraudējumu, ko radījuši cilvēki;
  • tā palīdz nodrošināt dažādu valstu plānu savstarpēju savietojamību. Tas tiek panākts ar koordinācijas mehānismiem, analīzes un saziņas palīdzību.