Beleid

De EU wil u beschermen tegen ernstige internationale gezondheidsbedreigingen, die beter kunnen worden aangepakt via Europese samenwerking dan door elk land apart.

Deze bedreigingenpdf zijn bijvoorbeeld besmettelijke ziekten, biologische of chemische stoffen, of omgevingsfactoren, zoals klimaatverandering.

De EU-maatregelen bestaan voornamelijk uit het stimuleren van samenwerking tussen regeringen, bijvoorbeeld door middel van richtlijnen of de uitwisseling van beproefde methoden.

In samenwerking met de regeringen heeft de EU gezorgd voor een gecoördineerde, EU-brede aanpak op de volgende terreinen:

Analyse van gezondheidsbedreigingen

De EU-aanpak van deze bedreigingen is onder andere gebaseerd op de volgende documenten:

Wetgeving

De EU heeft een beschikking vastgesteld Bekijk deze link in een andere taal English (en) voor het verbeteren van de paraatheidsplanning van grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en voor het vergroten van de coördinatiecapaciteit als het gaat om noodsituaties op gezondheidsgebied.

Rechtsgrond

Artikel 168 van het Verdrag van Lissabonpdf gaf de EU nieuwe bevoegdheden om, als aanvulling op nationaal beleid, actie te ondernemen tegen ernstige, grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.